Revír

, určité území vyhrazené nějaké konkrétní organizované činnosti (např. revír lesní, lovecký, revír rybářský);
1. etologie viz teritorium;
2. hornictví termín označující určitou geologicky nebo těžebně samostatnou část ložisek či uhelné pánve. Součástí revíru jsou dobývací prostory dolů, které se v ploše dělí na kry, pole nebo úseky, vertikálně na patra;
3. myslivost starší název pro honitbu.

Související hesla