Rezistivita

, měrný elektrický odpor, značka ρ – pro homogenní vodič je ρ = RS/l, kde R je rezistance, S obsah průřezu vodiče, l délka vodiče. Jednotkou je Ω•m. Převrácená hodnota rezistivity se nazývá konduktivita.

Související hesla