Ribalta Francisco

, španělský malíř; činný ve Valencii. Autor náboženských obrazů. Vynikl znalostí anatomie a přesnou kresbou (retábl Porta coeli).

Ottův slovník naučný: Ribalta Francisco

Ribalta Francisco, malíř špan. (* kol 1551 v Castellonu de la Plana – † 1628 ve Valencii). Učil se ve Valencii malířství, pak odebral se do Italie, kde pilně studoval díla Raffaelova, Correggiova a Piombova. Navrátiv se maloval pro arcibiskupa Juana de Ribera veliký obraz Večeře Páně, jejž později několikráte a s velikým zdarem opakoval Získal tímto dílem nejen mnoho objednávek pro špan. kláštery, ale také množství žáků, tak že se stal nejvíce vynikajícím učitelem valencijským a jeho methoda i manýra udržela se až do druhé polovice XVII. stol. Z obrazů jeho, z nichž mnohé se ztratily při saekularisaci klášterův, uvádíme: Sv. František objímá ukřižovaného Krista; Z mrtvých vstání; Sv. Bruno; Sv. Antonín; Sv. Isidor a Ukřižování, vesměs v museu ve Valencii; v madrid. museu Prado: Andělé nesou mrtvého Krista; Smrť sv. Františka. Ribalta vynikal rozhodným talentem, byť byl originálním jen zpola; nelze v jeho pracích neviděti tradicí italských i španělských. Přední jeho žáci byli: Gregorio Bausa, Franc. Zarińena, Greg. (Castaneda, Jacinto Geronimo de Espinosa a zejména José de Ribera.

Související hesla