Richová Adrienne

, americká básnířka. Její lyrika je poznamenána angažovaností ve feministickém hnutí; zabývá se mateřstvím jako společenskou institucí (Of Woman Born – Z ženy narozen).