Richter František Xaver

, český skladatel; jeden z hlavních představitelů mannheimské školy. 1747 – 69 působil v Mannheimu, od roku 1769 kapelník dómu ve Štrasburku. Autor symfonií, instrumentálních koncertů, komorních skladeb, chrámové hudby. Napsal učebnici harmonie a skladby.

Ottův slovník naučný: Richter František Xaver

Richter Franz Xav., hud. skladatel (* 1709 v Holešově na Moravě – † 1789 ve Štrasburce). Byl komorním kapelníkem u kurfiršta falckého v Mannheimu a r. 1747 jmenován kapelníkem dómu ve Štrasburce, načež r. 1783 odebral se na odpočinek. Napsal mnoho skladeb instrumentálních a kostelních, z nichž tiskem vyšly symfonie a klavírní, houslová a cellová tria (v Norimberce, Amsterdamě a Paříži), pak Dixit pro 4 hlasy. Jeho Harmonie und Kompositionslehre přeložil Kalkbrenner z rukopisu do francouzštiny (pod tit. »Traité d’harmonie et de compositio◁, Pař., 1801).

Související hesla