Rieger František Ladislav

, český politik, právník; zeť F. Palackého. 1848 – 49 člen ústavodárného říšského sněmu, v roce 1848 člen Národního výboru a prozatímní vlády v Čechách; zastával liberální a po vzoru F. Palackého federativní zásady uspořádání politických a občanských poměrů v Rakousku. Řídil vydávání první české všeobecné encyklopedie Riegrův slovník naučný (1860 – 74). 1861 – 63 a 1879 – 91 poslanec říšské rady, 1861 – 71 a 1878 – 95 českého sněmu. Z federalistického stanoviska přešel po roce 1867 k programu českého státního práva; 1868 zformuloval státoprávní deklaraci českých poslanců na zemském sněmu. Riegrova parlamentní taktika po roce 1879 (ukončena pasívní rezistence) přinesla v 1. pol. 80. let dílčí zisky. Po neúspěšném pokusu o česko-německé vyrovnání v roce 1890 (punktace) a následném propadu staročechů v říšských volbách 1891 již politiku zásadně neovlivnil.

Související hesla