Riesman David

, americký sociolog. Ovlivněn M. Weberem, analyzoval soudobou západní konzumní společnost; poukázal na ztrátu její niternosti, na její konformitu a vnějškovost. Hlavní dílo: Osamělý dav.