Rila

, pohoří v jihozápadním Bulharsku; nejvyšší Musala, 2 925 m n. m. (nejvyšší hora Balkánu). Tvořena krystalickými horninami. Listnaté a jehličnaté lesy (do 1 800 m n. m.), výše kosodřevina a horské louky. Stopy po pleistocenním zalednění, četná jezera. Ložiska rud mědi, zinku a olova. Minerální prameny. Turistická oblast. Viz též Rilski Monastir.

Související hesla