Řím

, italsky Roma – hlavní město Itálie, ležící ve střední části Apeninského poloostrova na řece Tibeře; 2,65 mil. obyvatel (1998). Politické, administrativní a kulturní centrum státu, jedno z nejvýznamnějších historických a kulturních středisek na světě. Řím leží v mírně zvlněném terénu (historická část města se rozkládá na sedmi pahorcích) 25 km od Tyrhénského moře. Součástí města (formálně samostatný stát) je Vatikán, sídlo papeže římskokatolické církve. – Průmysl je zastoupen méně než v jiných městech srovnatelné velikosti; převládá průmysl potravinářský, textilní, strojírenský, elektrotechnický. Dopravní křižovatka; dvě letiště (dohromady odbaví 25 mil. cestujících, 1999; Řím je tak pátou největší leteckou křižovatkou Evropy), dálniční okruh kolem města, metro. Významná muzea a galerie, divadla, botanická a zoologická zahrada. Univerzita (1303). Cestovní ruch. Sídlo mezinárodních organizací (FAO), dějiště letních olympijských her v roce 1960. – Historické jádro Říma je součástí světového kulturního dědictví. Památky z římského antického období (Kolosseum z 1. stol., Forum Romanum, Caracallovy lázně, starokřesťanské katakomby), několik set kostelů (Pantheon z 2. stol., sv. Petr, sv. Jan v Lateránu, Il Gesú aj.), středověké paláce (Venezia, Farnese, na Kapitolu), fontány (di Trevi z 18. stol., Tří řek), Španělské schody aj. – Trvalé osídlení je doloženo od 10. stol. př. n. l. V 8. stol. př. n. l. sídla splynula v jednu osadu; podle tradice byl Řím založen Romulem v roce 753 př. n. l. V následujících staletích si Řím postupně podmanil celý Apeninský poloostrov a stal se centrem nejmocnější říše západu; největší rozkvět města nastal v 1. – 2. stol. n. l. (tehdy mělo asi 1 milión obyvatel ). Po roce 330, kdy bylo centrum říše přeneseno do Konstantinopole, nastal postupný úpadek. V 5. stol. byl Řím několikrát dobyt Vandaly a Ostrogóty. Od poloviny 8. stol. byl Řím ovládán papeži (viz též Pippinova donace), což podnítilo vznik církevního státu. V roce 800 byl v Římě korunován Karel Veliký. Od 10. stol. trvaly spory mezi papeži a císaři o nadvládu nad městem a okolím. V letech 1143 – 55 probíhaly boje o zřízení světské městské komuny. V období renesance byl Řím opět jedním z nejvýznamnějších kulturních a politických center Evropy, od 16. stol. se stal ohniskem protireformace. Na přelomu 18. a 19. stol. byl okupován napoleonskými vojsky, v letech 1815 – 70 zde leželo centrum obnoveného církevního státu. Od roku 1871 je Řím hlavním městem sjednocené Itálie; moc papežů je omezena na Vatikán (potvrzeno v roce 1929 lateránskými dohodami).

Související hesla