Římská republika

a) první římská republika byla vyhlášena v roce 1798 jako dceřiná republika Francie po obsazení Říma francouzskými vojsky a tvořila západní část bývalého Církevního státu. V roce 1809 byla připojena k Francii; b) druhá římská republika byla vyhlášena v roce 1849 v čele s triumvirátem Carlo Armellini (1777 – 1863), G. Mazzini, Aurelio Saffi (1819 – 1890). Obnova římské republiky byla svěřena G. Garibaldimu. V létě roku 1849 byl Řím dobyt francouzským vojskem a byla obnovena vláda papeže Pia IX.

Související hesla