římská škola

1. hudba a) skupina italských skladatelů působících v Římě od poloviny 16. a v 17. stol.; přispěla k novému rozvoji církevní hudby. Vedoucí osobností byl G. P. da Palestrina; b) jedna z prvních operních škol v Itálii (20. – 30. léta 17. stol.); 2. výtvarné umění raně barokní malířství a architektura v Římě v 17. století.

Související hesla