Ritualizace

, etologie chování ritualizované – a) jev, kdy určité prvky chování ztratily svou původní funkci a staly se jen symbolickými ceremoniály; b) přeměna běžného projevu nebo systému chování v projev nebo systém s významen signalizačním. Např. četné prvky chování, které původně souvisely s potravním, ochranným, komfortním, rozmnožovacím a sociálním chováním, se druhotně staly optickými, akustickými a taktilními (dotykovými) signály, tj. převzaly funkci komunikační. Ritualizací vzniká nové vrozené chování, jehož funkce je zcela odlišná od původního chování, které napodobuje.

Související hesla