Ritus

a) synonymum obřadu; b) tradicí vytvořená a církví schválená forma liturgie; zejm. západní ritus, východní ritus.

Ottův slovník naučný: Ritus

Ritus (lat., zvyklost, obřad):

Ritus: sluje nauka a návod dávaný bohoslovcům, kterak jim konati bude posvátné obřady. Vac.

Ritus: U Římanů slovem ritus značen byl soubor zvyklostí náboženského rázu zapsaných v obřadářích (libri rituales) Saliů, vestálek, flaminů, pontifiků a augurů.

Ritus: V církvi katolické ritus znamená souhrn ceremonii (obřady) většího nebo obšírnějšího úkonu posvátného, na př. mše sv., křtu, svěcení chrámu, nebo liturgii církevní jednoho způsobu na rozdíl od liturgie jiného druhu, na př. ritus latinský, ritus řecký, ritus armenský a j.

Související hesla