Robbe-Grillet Alain

, francouzský prozaik, scenárista, literární teoretik, kritik a filmový režisér; hlavní představitel a teoretik nového románu (Za nový román). Ve své tvorbě odmítal metafyziku a potlačoval časovou chronologii a logiku příběhů. Objektivním pohledem kamery, umístěné jakoby v hlavě postavy-vypravěče, zachycoval fenomenologický svět samostatně a nezávisle na existujících věcech. Prostředkem přiblížení k neproniknutelné skutečnosti se staly věcné a detailní záznamy. Časté opakování podrobných, až geometrických popisů, vzpomínek či halucinačních představ vytváří tematickou kontinuitu díla (násilí, erotika, osamocení) a evokuje dvojznačnou a fantastickou atmosféru. Obdobnými rysy se vyznačují jeho eroticky provokativní filmy (Nesmrtelná, Trans-Europ-Express, Muž, který lže, Eden a potom, Postupné propadávání rozkoši, Hra s ohněm). Česky vyšlo např. Gumy, Žárlivost.

Související hesla