Robot

, programovatelný systém, který je schopen orientovaně vnímat a rozpoznávat prostředí, popř. manipulovat s předměty a pohybovat se. Název zavedl (pro umělého člověka) poprvé K. Čapek v dramatu R. U. R. (Rossum Universal Robots).

Související hesla