Rod


1. etnografie klan – základní sociální jednotka předtřídní společnosti, tvořená příbuznými osobami, které odvozují svůj původ od společného předka. Rod je exogamní (viz též exogamie); jeho členové zpravidla sídlí v jednom místě a tvoří jednotku hospodářskou a kultovní;
2. biologie genus – důležitá kategorie hierarchické klasifikace organismů, tvořená příbuznými druhy. Např. rod Microtus, hraboš, je tvořen mimo jiné druhy Microtus arvalis, hraboš polní, dále Microtus agrestis, hraboš mokřadní, a Microtus oeconomus, hraboš hospodárný. Jeden až několik rodů vytvářejí čeleď.

Související hesla