Romagna

, historické území na severu Itálie. Název Romagna vznikl v době langobardského vpádu v 6. stol. pro území ovládané Byzancí (Romania). Pipinovou donací (754) byla Romagna darována papeži. Ve středověku se Romagna vyvíjela samostatně. Začátkem 16. stol. byla připojena k církevnímu státu. V roce 1860 připadla království sardinskému.

Ottův slovník naučný: Romagna

Romagna [-ňa], dříve také Romandiola, krajina v Italii na pr. bř. Pádu, ohraničená na v. mořem Jaderským a na z. Apenniny, tvořila do r. 1860 severní čásť Církevního státu. Protéká ji ř. Pasciatello, starov. Rubicon, a jest velmi úrodná. Po utvoření království Italského rozděleno její území na provincie Bologna, Ravenna, Ferrara a Forlì.

Související hesla