Romové

, Cikáni – populace společného původu a kdysi patrně i společného jazyka a kultury, několik jazykově a kulturně příbuzných etnik. Žijí rozptýleně v Evropě, v severní Africe, v jihozápadní Asii, v Severní Americe a v Austrálii. Celkový počet odhadován na 7 milionů osob; v Evropě žije asi 5 milionů, v Asii asi 1 milion osob. Jazyk patří k indické větvi indoevropské rodiny, existuje v mnoha dialektech. Potomci migrantů, kteří v 1. tis. opustili Indii. Žili kočovným způsobem života, přes Blízký východ postupovali ve 12. stol. do střední Evropy a přes Egypt do severní Afriky a na Pyrenejský poloostrov. Zpočátku byli v Evropě tolerováni, později pronásledováni, což bránilo jejich integraci do majoritních společností. Od 18. stol. se některé skupiny začaly usazovat.

Související hesla