Roosevelt Franklin Delano

, americký politik. 1913 – 20 náměstek státního tajemníka pro námořnictvo. V roce 1921 těžce onemocněl. 1928 – 32 guvernér státu New York; bojoval s nezaměstnaností a korupcí. 1933 – 45 prezident USA (jako jediný v dějinách USA zvolen více než dvakrát). Ve 30. letech zahájil reformní program Nový úděl. V zahraniční politice navázal diplomatické styky se SSSR, vystupoval proti izolacionismu, stál na straně evropských demokracií (přes odpor Kongresu prosadil v roce 1941 zákon o půjčce a pronájmu, podepsal Atlantickou chartu aj.). Po japonském útoku na Pearl Harbor v prosinci 1941 uzavřel válečné spojenectví s Velkou Británií a SSSR.

Související hesla