Rostlinstvo

, vegetace – soubor všech rostlin, které rostou na určitém území nebo v určitém prostředí; např. rostlinstvo Evropy, Čech, Sněžky.

Související hesla