Rotacismus

, jazykověda a) změna jiné souhlásky v r; b) vadná výslovnost souhlásky r (ř – rotacismus bohemicus).