Royce Josiah

, americký filozof; představitel novohegelovství. Svůj systém vybudoval na personalistické koncepci absolutního ducha, na vztahu absolutna k nekonečnému množství konečných „já“. Všechny bytosti jsou ztělesněním nějakého účelu; ztělesněním Božské vůle jsou i logické zákony myšlení.

Související hesla