Rozhněvaní mladí muži

, anglicky Angry Young Men – anglická literární skupina 50. let 20. stol., která se obracela s hněvivým nonkonformismem proti společenským konvencím. Představiteli této skupiny jsou např. J. Osborne v dramatu, J. Wain, K. Amis a J. Braine v románu.

Související hesla