Rozkol

, schizma – v křesťanství oslabení jednoty křesťanů v církvi, oddělení části křesťanů od církve a jejich ustavení v novou církev, aniž by to však muselo zároveň znamenat podstatné rozdíly ve věrouce. V roce 867 došlo k prvnímu rozkolu mezi východní a katolickou církví (viz též Fótios), 1054 k definitivnímu rozchodu mezi východní a katolickou církví (Kerullariovo schizma). Katolíci hodnotí toto rozdělení jako východní rozkol, podle pravoslavných se rozkolu dopustili katolíci. Velký západní rozkol v podobě trojpapežství v 15. stol. byl překonán na koncilu kostnickém.

Související hesla