Rozpočtová politika

, politika, jejímž předmětem je vývoj příjmů a výdajů státního rozpočtu, péče o jeho rovnováhu a způsoby krytí deficitů nebo použití přebytků, a to z hlediska vlivu na chod národního hospodářství.

Související hesla