Roztoči

, Acari – řád členovců z třídy pavoukovců. Zahrnuje vzhledově i způsobem života velmi mnohotvárné druhy. Chelicery mají často přeměněné v bodavé orgány. Vývoj roztočů prochází přes larvu se třemi páry nohou a přes několik (dvě až tři) stadií nymf. Roztoči jsou rozšířeni po celém světě; řada druhů je významná z epidemiologického a hospodářského hlediska (např. zákožka svrabová, sametky, svilušky, Varroa jacobsoni, která vyvolává varoázu včel, škůdci ve skladištích potravin aj.).

Ottův slovník naučný: Roztoči

Roztoč (Acarus), zool. Názvem tím označovány jsou rozličné druhy roztočovitých, z nichž nejznámější jest roztoč sýrový.

Související hesla