Roztok

, homogenní soustava dvou látek, jejichž částečky jsou v molekulárně disperzním stavu homogenně rozloženy v celém objemu a jsou menší než 1 nm (tzv. pravý roztok). Roztoky mohou být kapalné nebo pevné (např. slitiny kovů).

Související hesla