Rozum transverzální

, filozofický pojem W. Welsche, který zavedl v souvislosti se snahou o důsledné zachycení radikálně chápané plurality světa. Transverzální rozum je schopnost spojení a přechodů mezi různými formami racionality, jejichž nároky koriguje a nedělá si nárok na chápání a strukturování celku. Není tvůrcem racionalit ani zákonodárcem jejich působení. Na rozdíl od racionalit vedených ideou jednoty je transverzální rozum veden ideou spravedlnosti; podle Welschovy vize racionální spravedlnosti má racionální řešení sporů nahradit dosavadní potlačování jedné racionality druhou.

Související hesla