Rudé gardy v Číně

, militantní jednotky mladých přívrženců Mao Ce-tunga v době kulturní revoluce v Číně 1966 – 69. V počtu několika miliónů pronásledovaly údajné reakcionáře i z vedení komunistické strany, šikanovaly veřejnost, potlačovaly kulturu. Po ukončení kulturní revoluce byla většina členů poslána na nucenou „převýchovu".