Ruhr

, řeka v západním Německu; délka 235 km, plocha povodí 4 490 km2. Tvoří osu průmyslové oblasti Porúří, ústí zprava do Rýna. Napojena na řadu průplavů. Splavná 41 km.

Ottův slovník naučný: Ruhr

Ruhr: , nejdůležitější přítok Rýna s prav. břehu, prameni v kraji brilonském u osady Ruhrkopfu na náhorní roviněWinterberské ve výši 664 m, teče celkem k z, protékajíc velmi průmyslnou krajinou, a vlévá se u Ruhrortu do Rýna. Délka toku činí 235 km, z toho 180 km jest splavněno, dopravuje se po ní hlavně uhlí, úvodí měří 4700 km2, hl. přítoky jsou v pr. Möhne a vl.Henne,Wenne a Röhr, od Duisburku vede do Rýna průplav. Tšr.

Související hesla