Rúrská krize

, mezinárodní krize, k níž došlo v roce 1923 obsazením Porúří Francií a Belgií; vyvolána zjevnou neochotou Německa plnit podmínky poválečných smluv (zejm. placení reparací). Německá vláda reagovala pasivní rezistencí na obsazeném území. Hospodářství Německa bylo těžce zasaženo rostoucí inflací, která vedla až ke zhroucení měny. Krizi ukončil v září 1923 nový kancléř G. Stresemann opuštěním pasivní rezistence a stabilazicí měny

Související hesla