Ruskin John

, anglický výtvarný kritik, filosof, historik, teoretik a kreslíř. Kritizoval moderní průmyslovou společnost, za ideální považoval společnost založenou na patriarchálně řemeslné výrobě, o jejíž obnovu usiloval; ovlivnil vznik hnutí Arts and Crafts (Umění a řemesla, viz secese). V umění viděl hlavní prostředek morálního, politického a estetického působení na člověka, za hybnou sílu umění pokládal instinkt jako nevědomý pud k tvorbě. Aktivně se stýkal s preraffaelisty a významně se zasadil o propagaci celého hnutí. Teoreticky se zabýval starším i současným uměním, architekturou i užitým uměním (Sezam a lilie, Výklady o umění, Modern Painters – Moderní malíři, Lectures on Architecture and Painting – Přednášky o architektuře a malířství). Velký vliv měl též na české prostředí. Česky vyšla též díla Tomu poslednímu, Král Zlaté řeky, Dvě stezky.

Související hesla