Rusové

, národ žijící v Rusku (asi 121 miliónů osob), početné menšiny ve všech zemích bývalého SSSR (zejména v Lotyšsku, Estonsku, Litvě, Bělorusku, Moldavsku, na Ukrajině a v Kazachstánu), ve Francii, v Kanadě a USA. Jazykově patří do východoslovanské skupiny slovanské větve indoevropské rodiny. Věřící jsou převážně pravoslavní křesťané. Potomci východoslovanských kmenů ovlivněných severskými a středoasijskými etniky. Po roce 1918 rozsáhlá emigrace. Významná v ČSR; založili vlastní školy, podporováni československým státem.

Související hesla