Russell Bertrand Arthur William

, britský logik, matematik a filozof; spoluzakladatel moderní logiky, vůdčí představitel filozofie analytické. K překonání antinomií v teorii množin a ve Fregeho logickém systému vytvořil teorii typů, podle níž je třeba striktně rozlišovat mezi objekty různého typu a dodržovat jejich hierarchii: individua, třídy nebo vlastnosti individuí, třídy tříd (respektive vlastnosti vlastností, vlastnosti tříd), třídy individuí atd. Ve správně utvořeném výroku musí být jeho subjekt nižšího typu než predikát; žádná třída nemůže být sama svým prvkem. Logickou sémantiku obohatil teorií popisu spjatou s problematikou vlastních jmen a existence. V třísvazkovém díle Principia mathematica, vypracovaném společně s A. N. Whiteheadem, se pokusil realizovat program logicismu (redukovat matematiku na logiku). Ve své filozofii (nazývané logickým atomismem nebo neutrálním monismem) odmítl řešit ontologické či metafyzické otázky a dával přednost logické analýze filozofických problémů, zejména jazyka filozofie a vědy, aniž by se jednoznačně vyslovil pro empirismus nebo racionalismus. Nedílnou součástí jeho díla jsou práce z etiky, pedagogiky, sociologie. Od 50. let se angažoval za odstranění jaderných zbraní, v roce 1958 se podílel na založení CND (Campaign for Nuclear Disarmament – Kampaň za jaderné odzbrojení) a Pugwashského hnutí, v 60. letech vystupoval proti válce ve Vietnamu. Další díla: Problémy filozofie, Boj o štěstí, Manželství a mravnost, O výchově zejména v raném dětství, Zkoumání o smyslu a pravdivosti, Logika, věda, filozofie, společnost. V roce 1950 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu.

Související hesla