Rustika


1. architektura druh zdiva, jehož lícní plocha je z hrubě otesaných nebo symbolicky naznačených kvádrů, které zpravidla plasticky předstupují před líc konstrukčního zdiva. Viz též bosáž;
2. polygrafie staré římské písmo verzálkové; druh monumentálního písma.

Ottův slovník naučný: Rustika

Rustika (fr. rustique, angl. rock, rusticwork, lat. opus rusticum), slove hrubě opracovaný líc zdiva kamenného nebo v omítce napodobeného–kvádrovaného. Mnohdy zaměňuje se s bossage, ač liší se od této tím, že jednotlivé kvádry více z líce zdi vvstupují a jejich povrch i hrany jsou hrubé, bez opracování. Rustikou dosahuje se výrazu mohutnosti a proto hodí se tam, kde má zevnějškem vyznačiti se ráz pevnosti a veliké únosnosti. Fka.

Související hesla