Růstové látky rostlin

, regulátory růstu rostlin – fyziologie rostlin fytohormony (přirozené metabolity) a jejich synteticky vyrobené deriváty nebo strukturní analogy, které po vnesení do rostliny působí na její růst a vývoj přes systém fytohormonů. Dále látky, které mění hladinu fytohormonů tím, že ovlivňují jejich biosyntézu, odbourávání nebo jejich transport v rostlině. V praxi se řada z nich využívá ke zvýšení a k zabezpečení pěstitelských efektů (vyšší výnosy však samy o sobě nezaručují). Viz též auxiny, defolianty, morforegulátory, stimulátory růstu.

Související hesla