Růžovité

, Rosaceae – čeleď dvouděložných rostlin z řádu růžokvětých; vytrvalé byliny, keře i stromy, zřídka letničky. Známo asi 62 rodů s přibližně 2 200 druhy. Růžovité jsou rozšířené na obou polokoulích, v tropických pásech rostou pouze v horách. K růžovitým náleží např. rody jahodník (Fragaria), růže (Rosa), ostružiník (Rubus), kontryhel (Alchemilla), tužebník (Filipendula), řepík (Agrimonia), kuklík (Geum).

Ottův slovník naučný: Růžovité

Růžovité (Rosaceae) jsou čeleď rostlin dvouděložných prostoplátečných (Choripetalae), náležející do řádu růžokvětých (Rosiflorae). Jsou to byliny i kře s listy často složenými dlanitě nebo zpeřeně a s palisty. Květy pravidelné. 4 – 5četné. Jediným plodolistem tvořené semeníky dozrávají v nažky, peckovičky nebo měchýřky. Rozděleny jsou v podčeledi tyto: 1. Roseae (růžovité. vlastní). Plod nepravý t zv. šípek jest zdužnatělá číška, jež uvnitř chová pravé plody, tvrdé, plstnaté nažky. Rody: Rosa (růže), Ferolia (guianské stromy). 2. Rubeae (ostružiníkovité) mají plod složený z drobných peckoviček a zvaný ostružinou nebo malinou. Sem náleží rod Rubus (ostružiník). 3. Potentilleae (mochnovité) s nažkami drobnými na číšce. Z našich domácích náleží sem: Potentilla (mochna), s lůžkem nezdužnaťujícím a nažkami bezocasými, Geum (kuklík) s lůžkem nezdužnaťujícím, ale nažkami ocasatými, dále Comarum (zábělník), jehož lůžko poněkud zdužnatí, pak Fragaria (jahodník), jehož lůžko zdužnati ve zdánlivý plod. 4. Agrimonieae (řepíkovité) maji kuželovitou, vytrvalou číšku a v ní uzavřené 1 – 2 nažky. Rody: Agrimonia (řepík), Aremonia (řepíček). 5. Poterieae (totenovité) mají 2 – 3 nažky uzavřené v číšce. Náležejí sem rody: Sanguisorba (toten), Poterium (krkavec) a Alchemilla (kontryhel). 6. Spiraeeae (tavolníkovité). Semeníky, počtem 2 – 5, mění se v měchýřky 2 i vicesemené pukavé nebo v měchýřky 1semené, nepukavé nažky. Rody: Spiraea (tavolník), Aruncus (udatna), Filipiendula (tužebník), Kerria, Gillenia, Brayer, Quillaja. Vm.

Související hesla