Rydberg Johannes Robert

, švédský fyzik; profesor na univerzitě v Lundu, člen Královské společnosti v Londýně. Zabýval se atomovými spektry a systematikou prvků (viz též Rydbergova konstanta). V roce 1890 formuloval vztah, podle kterého se kmitočty spektrálních čar prvků vyjadřují rozdílem funkcí dvou celých čísel.

Související hesla