Rydbergova konstanta

, značka Rvlnočet odpovídající hraně první série vodíkového atomu, tj. vlnočet odpovídající přechodu elektronu z nejvyššího (limitního) vázaného stavu do základního stavu vodíkového atomu. Nazvána podle J. R. Rydberga.

Související hesla