Rýnský spolek

a) spojenectví několika německých panovníků (kurfiřt bavorský, kolínský, mohučský, trevírský aj.), vytvořené v roce 1645 na ochranu nezávislosti. 1658 přistoupila ke spolku Francie, která převzala hegemonii a přetvořila jej v protihabsburskou koalici; b) konfederace německých států pod francouzskou hegemonií. Vznikla v roce 1806 z 16 států jihozápadního Německa. Celkem se do spolku začlenilo 45 německých států, mimo zůstalo pouze rakouské císařství a Pruské království, dále Šlesvicko (součást Dánska) a Pomořansko (součást Švédska). V zemích rýnského spolku byly pod francouzským vlivem provedeny liberální reformy. Jako celek uzavřel rýnský spolek vojenskou konvenci s Francií. Fakticky se rozpadl po bitvě u Lipska v roce 1813; na vídeňském kongresu byl nahrazen německým spolkem.

Související hesla