Sabat

, hebrejsky šabbat, šábes, odpočinutí – židovský sváteční den; vedle obřízky jedno z ústředních ustanovení judaismu. Je to sedmý den týdne a stvoření, den přikázaný k odpočinku jako připomínka toho, že Bůh odpočíval poté, co stvořil svět, ale též jako připomínka vysvobození z egyptského otroctví. V judaismu je sabat slaven v synagóze i v rodině. Jeho charakteristickými rysy jsou rodinná pohoda, přísný zákaz 39 kategorií činností a studium biblických textů. Zahajuje se požehnáním, po něm následuje slavnostní večeře a končí se obřadem havdala (oddělení), jímž se svatý sabat odděluje od všedních dnů. Pro ranní sabatovou bohoslužbu v synagóze je charakteristické předčítání ze svitku tóry a přídavná modlitba zvaná musaf, popř. výklad rabína. Přeneseně sváteční den, slavnost vůbec.

Související hesla