šábes gój

, judaismus jidiš – nežidovský pomocník, který chodí o šábesu do židovské domácnosti vykonávat práce, které Žid podle Zákona v sobotu nesmí vykonávat, např. zatápět v kamnech, rozsvěcovat a zhasínat lampy a podobně.