Sádhuové

, potulní hinduističtí asketové v Indii, kteří se z náboženských pohnutek zřekli pozemského světa.