Sadrazam

, velký vezír – v osmanské říši sultánův vrchní poradce v záležitostech politických.