Šafařík Pavel Josef

, slovenský a český historik, jazykovědec a literární vědec; významný slavista působící převážně v Praze. Byl redaktorem Světozoru a Časopisu Českého muzea. Vstoupil do literatury básnickou sbírkou Tatranská múza s lyrou slovanskou (1814), s F. Palackým se podílel na vydání spisu Počátkové českého básnictví, obzvláště prozodie, kde vystoupili na obranu časomíry, a přispěli tak k překonání puchmajerovské básnické praxe. Podal obraz raného vývoje všech slovanských národů, jejich duchovní i materiální kultury. Založil slavistiku, vědní obor pěstovaný dnes v celém světě. Z díla: Dějiny slovanské řeči a literatury podle všech nářečí (německy); Dějiny jihoslovanských literatur; Slovanské starožitnosti; Slovanský národopis. Byl vydavatelem lidových písní (Písně světské lidu slovanského v Uhřích). Otec V. Šafaříka.

Související hesla