Ságy

1. staroislandský literární žánr, rozvíjející se zejména ve 13. stol. Výraz sága používali Islanďané pro všechna prozaická vyprávění o významných osobách vzdálené, nedávné i bájné minulosti. V užším smyslu se jako ságy označují historická vyprávění o norských králích (královské ságy) a o Islanďanech (rodové ságy), které vyprávějí o událostech od osídlení Islandu do 11. stol. Jádrem příběhu jsou obvykle spory mezi jednotlivci, které přerůstají v nepřátelství mezi rody a vedou k příkazům vykonávání krevní msty. Pro ságy je příznačný objektivní styl, pádný dialog a živá charakteristika postav. Nejvýznamnější jsou Ságy o Njálovi, Ságy o Gíslim, Ságy o Grettim, Ságy o Egilovi aj., česky vyšly v Staroislandských ságách. Vědecké spory o vzniku ság se týkají podílu ústní tradice oproti invenci anonymních autorů 13. stol., respektive jejich větší či menší historické věrohodnosti; 2. v moderní literatuře rozsáhlá románová kronika rodu, líčící zpravidla osudy několika generací.

Související hesla