Sajga

, Saiga – rod přežvýkavých sudokopytníků z čeledi turovitých; blízce příbuzné gazelám. Mají chobotovitě protažený osrstěný čenich. Samci mají jednoduché kroužkované rohy. Stepi jihovýchodní Evropy a Střední Asie obývají zástupci dvou poddruhů: sajga tatarská (Saiga tatarika tatarika) a sajga mongolská (Saiga tatarika mongolica). Začátkem 20. stol. byly sajgy téměř vyhubeny, v současnosti, díky aktivitám ochránců přírody, opět obývají původní areál výskytu.

Související hesla