Sajjid Ahmad Chán

, indický náboženský a sociální reformátor. Věnoval se veřejné činnosti (viz též alígarhské hnutí). Původně zastánce jednoty Indů bez rozdílu náboženského vyznání, ale po vzniku Indického národního kongresu vystupoval proti koncepci celoindického nacionalismu. Programově usiloval o povznesení indických muslimů tím, že je orientoval na racionální interpretaci islámu, moderní anglickou výchovu, loajální podporu koloniální vlády a hospodářskou i politickou spolupráci s Brity. Autor četných děl náboženských, historických, právních a filologických, jimiž silně ovlivňoval soudobou urdskou literaturu.