šalanda

, v minulosti rozsáhlejší a skromně vybavená místnost pro ubytování námezdních pracovníků, čeledi ve mlýnech nebo v pivovarech. V přeneseném smyslu velká, neútulná místnost.

Ottův slovník naučný: šalanda

Šalanda jest místnost, v níž se mlynářská nebo pivovarská chasa v době odpočinku schází a zde v závodu po dobu svého občasného zaměstnání přebývá. Svobodným dělníkům slouží obyčejně za byt vůbec, ženatým za útulek k odpočinku při vykonávání jim přidělených povinností. Podle toho šalanda bývá také umístěna a zařízena. Umístěna bývá nejčastěji v samém sousedství závodních místností a bývá mnohdy přístupná buď přímo z nich neb z předsíně, která s nimi přímo souvisí. Zařízeni šalandy bývá prosté, ale učelné: sporák, na němž lze sem přinesené pokrmy ohřívati, veliký stůl a přiměřený počet loží po způsobu pryčen, mnohdy i v patře nad sebou upravených, žlab k mytí a skříně na »výražní« oblek bývá, kromě nějaké truhly na pomocné nádobí, veškerý její nábytek. V továrnách zřizují se též šalandy, které mají však jen ten účel, by se dělníci v úkrytu pohodlně naobědvali, a podle toho mívají několik stolů a lavic, mnohde i žlaby k mytí a tam, kde to možno, zavádí se do nich i potrubí, kterým se přivádí pitná voda. Fka.