Salesiáni

, Salesiáni Dona Bosca – členové katolické řeholní kongregace založené v roce 1851 Janem Boscem. Zasvěcují se výchově mládeže; tradičně vychovávali chlapce v ústavech, kde pečovali o vzdělání, tělesný rozvoj i duchovní život. Později se formy duchovní péče o mládež rozšířily. Nejpočetnější řeholní společenství v českých zemích.

Ottův slovník naučný: Salesiáni

Salesiáni, řeholní kongregace pro výchovu mládeže a missie, kterou založil Giovanni Bosco zprvu jen jako asyl pro opuštěnou mládež r. 1841 v Turině (oratoř sv. Františka Sal.), pak od r. 1868 – jako klášterní společnost, jež byla r. 1874 od papeže Pia IX. definitivně potvrzena a rozšířena jest po různých končinách světa.

Související hesla